لوازم ضروری خیاطی

لوازم ضروری خیاطی

لوازم ضروری خیاطی

حتی باوجود چرخ خیاطی لوازم ضروری دیگری نیز برای تکمیل یک پروژه خیاطی مورد نیاز است. (فروشگاه ژانومه |پرهان)

قیچی و بشکاف پارچه

قیچی و بشکاف های باکیفیت تهیه کرده و به خوبی از آنها مراقبت کنید. یعنی از برش کاغذ و سایر موارد به جز پارچه با آنها خودداری کنید.(فروشگاه ژانومه در اصفهان)

بعد از چندین بار استفاده، آنها را تیز کنید؛ ابزار تیز، خیاطی را دقیق و لذت بخش تر می کند. در مورد خیاطان چپ دست استفاده از قیچی های چپ یا دو دست توصیه نمی شود.

خط کش پلاستیکیِ شفاف و کاتر گرد(دایروی(

برش و درآوردن الگوها توسط یک کاترگرد بسیار آسان تر از استفاده از قیچی است. تیز نگه داشتن و یا تعویض تیغه های گرد این نوع کاتر ضروری است. داشتن یک خط کش پلاستیکی شفاف برای تهیه الگوی خیاطی صاف و لبه های پارچه ضروری است.

فروشگاه ژانومه در اصفهان (قیچی دندانه دار)

وجود این نوع قیچی برای کامل کردن بسیاری از درزها ضروری است. همچنین وجود این قیچی ها برای کار با پارچه های ضخیم( که به سادگی دریده نمی شوند)، مفید است.

قیچی های کوچک و باریک (قیچی های هنری(

بریدن نخ ها پس از اتمام کار توسط قیچی های ریز بسیار ساده تر از استفاده از قیچی های با دسته بلند است. باید توجه کنید که به طور معمول این قیچی ها دوبرابر یک درز شکاف، بریدگی ایجاد می کنند.

بشکاف (درز(

بشکاف ها پرکاربردترین ابزار یک خیاط هستند. استفاده از بشکاف هنگام دوخت اشتباه، بیشترین کاربرد را دارد. (فروشگاه ژانومه در اصفهان)

توصیه می شود بیشتر از یک عدد بشکاف هنگام کار به همراه داشته باشید. زیرا این ابزار ریز بوده و شاید گاهی پیداکردن آنها خسته کننده باشد.

سنجاق و جا سنجاقی

اگر با پارچه های کشباف کار می کنید، حتما استفاده از سنجاق و یا سوزن دارای جوهر خودکار برای خیاطی ضروری است. در کنار سنجاق حتما جا سنجاقی داشته باشید.

فروشگاه ژانومه در اصفهان (سوزن های چرخ خیاطی)

حتما به تعداد کافی سوزن اضافی برای چرخ خیاطی خود داشته باشید. زیرا شما  پارچه های مختلف کار می کنید و به مرور زمان این سوزن های کند می شوند. به خاط داشته باشید، ابزار تیز خیاطی را آسان تر می کنند.

سوزن های خیاطی دستی:

بیشتر پروژه های خیاطی نیاز به اندکی دوخت دستی نیز دارند؛ برای مثال دوخت دکمه. پس هنگام خیاطی سوزن دوخت دستی را تهیه کنید.

فروشگاه ژانومه در اصفهان(نوار اندازه گیری)

هر پروژه خیاطی وجود یک نوار خیاطی برای اندازه گیری دقیق ابعاد بدن نیاز است.

خودکار با جوهر حل شدنی در آب یا گچ خیاطی:

وجود خودکار تمیز شدنی با آب ترجیح بیشتری دارد. اما گاهی برای خیاطی با پارجه های تیره رنگ، وجود گچ خیاطی ضروری است.

درجه گیر درز:

استفاده این ابزار جهت اندازه گیری لبه ها، تاخوردگی ها و مقادیر کوچک بسیار مفید است.

ارسال دیدگاه